Desatero zodpovědného příjemce balíku

Dodržujte - Desatero zodpovědného příjemce balíku

  1. Zboží plaťte ideálně předem.
  2. V případě karantény využijte možnost doručení na libovolnou alternativní adresu, např. členů rodiny, kteří vás zásobují.
  3. Výdejní místa jsou riziková – cestujete a dochází zde ke kumulaci lidí.
  4. Pokud jste v karanténě, informujte o tom kurýra ještě před příjezdem, aby mohl postupovat s maximální obezřetností.
  5. Před příjezdem kurýra si umyjte a dezinfikujte ruce, vezměte si roušku.
  6. Připravte se na přijetí balíku distančním způsobem – rozmyslete se, kam vám může kurýr balíček položit. Kurýr poté odstoupí a nechá Vás v klidu zkontrolovat neporušenost obalu.
  7. Nevyžadujte svůj podpis ve skeneru kurýra – stačí nám příjmení přebírajícího.
  8. Pokud je vám zaslán balík na dobírku, použijte při částce do 500 Kč výhradně bezkontaktní kartu, při vyšší částce mějte připravenu přesnou hotovost.
  9. Balík rozbalujte mimo obytnou místnost s nasazenou rouškou, obaly ihned odstaraňte do kontejneru a na závěr si umyjte a dezinfukujte ruce.
  10. Děkujeme za spolupráci